RAPESAN แร็พอีสาน

RAPESAN แร็พอีสาน

ติดต่อสอบถามหรืออยากฟังเสียงหวานๆ
โทร 0850730555

facebook.com/RapEsan.Official
ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านครับ ที่ติดตามรับชมและให้การสนับสนุน
กระผมและทีมงานบ่มีอีหยังให้พี่น้อง นอกจากความม่วนซื่นจากใจครับ
"แร็พอีสาน และทีมงานแสบดาก"

วีดีโอ
THworld