Ole Fc Thailand

Ole Fc Thailand

ครอบครัวของคนเลี้ยงช้าง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ การเลี้ยงช้างที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ให้คนทั่วไปได้รับรู้วิถีชีวิตของคนกับช้างว่าทุกๆวัน กิจวัตรประจำวันคนกับช้างใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในแต่ละวันเป็อย่างไรบ้าง เช่น สุขภาพของช้างเมื่อช้างเจ็บป่วยจะดูแลรักษาอย่างไร รวมถึงการสืบพันธุ์การขยายพันธุ์การดำรงเผ่าพันธุ์ของช้างพลายโอเล่และช้างทั่วไป ซึ่งช้างพลายชื่อว่าพลายโอเล่ช้างที่อยู่ในการดูแล และเป็นช้างของเจ้าของช่องเอง โดยมีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ งายาวสง่างามและนิสัยดี ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอบพระคุณมากครับ

วีดีโอ
THworld