ลื้อได้ ซ่อมไม่ได้

ลื้อได้ ซ่อมไม่ได้

ชอบลื้อ ไม่ชอบซ่อม😅😅

วีดีโอ
THworld