สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ

สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ

"สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติ" นำเสนอวงจรหมุนเวียนของสามอาชีพที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษยชาติ 1.กสิกรรมไร้สารพิษ(สร้างอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ) 2.ปุ๋ยสะอาด(ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับคนสัตว์สิ่งแวดล้อม) 3.ขยะวิทยา(จัดการขยะอย่างมีระบบ มีรายได้และลดโลกร้อน) ภายใต้อุดมการณ์"พึ่งตน เรียบง่าย ซื่อตรง จริงใจ ให้ความจริง"

วีดีโอ
THworld