Tigger Show

Tigger Show

tigger show เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากสิ่งของและจากสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้งเรื่องความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า มาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เด็กๆกันเถอะ...

วีดีโอ
THworld