มิสเตอร์ ฟาฬ

มิสเตอร์ ฟาฬ

สาระความรู้ทางด้านไอที อิเล็คโทรนิคทั้งหลาย ที่พอจะเข้าใจได้ ทั้งสีขาว สีเทา บางทีก็มีสีดำปนมานิดๆ

วีดีโอ
THworld