ZAPJACK CH

ZAPJACK CH

เป็นช่องที่ทำเกี่ยวเรื่องราวบันเทิงๆ ต่างๆครับ
(ถ้าจะรีแอคชั่น ต้องมาพูดคุยกันก่อนครับ)
-ติดต่องาน สปอนเซอร์ได้ที่ E-mail p[email protected]
-สนใจสนับสนุน Truewallet 0966451618
-เริ่มทำยูทูป วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562
1,000 Subscribe วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
40,000 Subscribe วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562
80,000 Subscribe วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563
100,000 Subscribe วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563

วีดีโอ
    THworld