เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

1. เป็นช่อง "ข่าวการเมือง สังคม เศรษฐกิจสำหรับประชาชนชาวไทย"
2. เป็นพื่นที่"การแลกเปลี่นข่าวสาร " ระหว่างประชาชนด้วยกัน
3. เป็นการนำเสนอ เพื่อ "เพิ่มพื้นที่ข่าวของประชาชน"
4. การจัดทำ ข้อความและภาพวีดีโอ ทั้งหมดในเรื่องนี้ ได้รับการรับรองและคุ้มครอง เสรีภาพ และสิทธิในการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศต้นทาง และผู้จัดทำวีดีโอนี้ ขอยืนยันว่า การจัดทำ วีดีโอนี้ ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต้นทาง ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ผู้จัดทำวีดีโอ (แอดมิน) ได้ upload video นี้ ทุกประการ
เพื่อให้ คนไทยทั่วโลกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข่าวและความคิดเห็นของประชาชนตัวเล็กๆ ทั้งหลาย

วีดีโอ
THworld