ต้อม คนทํามาหากิน

ต้อม คนทํามาหากิน

คริปทุกคริปที่ทำขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงกลุ่มคนจนๆที่หาเลี้ยงตัวเองในถิ่นถานบ้านเกิดใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นนายตัวเองไม่ต้องไปแข่งขันกับใครหาอะไรได้ก็กินอันนั้นอยู่แบบง่ายๆมีความมุ้งมั้นอดทนกับสิ่งที่ตัวเองทำหรือเป็นอยู่

วีดีโอ
THworld