หมูหันฟาร์ม ลูกอีสานเต็มขั้น

หมูหันฟาร์ม ลูกอีสานเต็มขั้น

สำรวจราคาวัว ควาย การเลี้ยงวัวบราห์มันลูกผสม การบริหารจัดการฟาร์ม การเลี้ยงควายงาม การเตรียมแปลงหญ้า การเตรียมโรงเรือน อาหารวัวควาย จำหน่ายน้ำเชื้อบราห์มันเลือดร้อย เจ้าไทรตัน

วีดีโอ
THworld