YANAKON CHANNEL

YANAKON CHANNEL

ติดต่องาน
EMAIL :[email protected]
LINE ID : yanakon_noy
ขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้ทุกท่าน
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องนี้ครับ
5k sub 13/5/63 6k sub 16/5/63
7k sub 22/5/63 8k sub 29/5/63
9k sub 15/6/63 10k sub 3/8/63
11k sub 10/9/63 12k sub 17/10/63
13k sub 19/10/63 14k sub 20/10/63
15k sub 20/10/63 16k sub 21/10/63
17k sub 22/10/63 19k sub 23/10/63
21k sub 24/10/63 23k sub 25/10/63
24k sub 26/10/63 25k sub 27/10/63
26k sub 27/10/63 28k sub 28/10/63
30k sub 29/10/63 32k sub 30/10/63
__________________________________________________
》ประวัติ : Yanakon Noyna
》การศึกษา :
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ภาษาจีน มหาวิทยาลัย HUAQIAO ประเทศจีน
》การทำงาน :
- TOYOTA MOTOR ASIA PACIFIC
- นักวิชาการ : กระทรวงการคลัง

วีดีโอ
    THworld