ก้าวหน้า ผู้คน การเดินทาง

ก้าวหน้า ผู้คน การเดินทาง

#มาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นไปด้วยกัน
#อย่าคิดว่าความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาที่แก้ไขไม่ได้
#ชาวคณะก้าวหน้า
#พรรคก้าวไกล
#เท่าเทียมกันเท่าทันโลก

วีดีโอ
    THworld