อ้ายรัน พันธุ์เมือง

อ้ายรัน พันธุ์เมือง

ข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน คนจน เกษตรกรชาวนา บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการต่างๆที่จะมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงค้นหาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การกิน เที่ยว อาหารทั่วไป
100,000 ผู้ติดตาม 23/09/2562
200,000 ผู้ติดตาม 31/03/2563
300,000 ผู้ติดตาม 23/05/2563
400,000 ผู้ติดตาม 21/10/2563

วีดีโอ
    THworld