ทิศทางไทย

ทิศทางไทย

สถาบันทิศทางไทย สถานที่อบรม ผู้นำใหม่ ทิศทางใหม่\nจุดประกายความคิด และข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่ออุดมการณ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางไทยใหม่อย่างมีสัมมาทิฐิ สร้างผู้นำทางความคิด พร้อมผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และข่าวสารที่ถูกต้องสู่สังคมไทย\nสนใจเข้าร่วมอบรมกับ “สถาบันทิศทางไทย”\n.\nเลขที่ 206 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000\nติดต่อสอบถามโทร : ๐๒-๕๒๕-๔๒๔๒ , ๐๘๖-๓๔๐-๑๒๔๑\nหรือช่องทางโซเชียลมีเดีย\n.\nFACEBOOK : @thaimoveinstitute\nTWITTER @thaimove_\nLINE : thaimoveinstitute\nINSTAGRAM : thaimoveinstitute\nTHworld : ThaiMoveInstitute\n.\n#NEXTMOVEประเทศไทยถ้าคุณไม่ใครจะทำ #สถาบันทิศทางไทย

วีดีโอ
THworld