FAMILY SRITHAPTHAI

FAMILY SRITHAPTHAI

เรื่องราววิถีชีวิตคนกับช้าง ความรักความผูกพันธ์ที่สืบทอดกันมายาวนาน
ติดต่อ...ได้ที่ facebook พลายสังข์ ข้าบดินทร์
หรือแฟนเพจ ช้างแห่งานพิธีมงคลต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรไทย พลายศรีทัพไทย (ช้างพ่อใหญ่)

วีดีโอ
THworld