สาวไทบ้าน channel

สาวไทบ้าน channel

ช่องนี้ทำขึ้นเพื่อสื่อถึงการที่คนบ้านๆหรือบุคคลที่มีรายได้น้อย แต่อยากรถบิ้คไบค์ ไว้ใช้สักคัน เริ่มตั้งแต่การซื้อเงินผ่อน ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง การใช้งาน การบำรุงรักษา หรือกิจกรรมต่างๆที่เราต้องเจอในแต่ล่ะวัน

วีดีโอ
THworld