ชีวิตง่ายๆ สไตล์ลูกทุ่ง

ชีวิตง่ายๆ สไตล์ลูกทุ่ง

ถ่ายทอดเรื่องราวการหาอยู่หากินของคนบ้านนอกคอกนา ที่ใช้ชีวิตง่ายๆ กินง่ายอยู่ง่าย หาอาหารได้จากท้องไร่ท้องนา ด้วยวิชาพรานทุ่งที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ของคนโคราชบ้านเอง เพื่ออนุรักษ์ไว้สืบไป

วีดีโอ
THworld