TL Boxing Promotion

TL Boxing Promotion

TL Boxing Promotion ผู้ผลิตรายการ "THE FIGHTER" ล่าฝันบัลลังก์โลก

รายการมวยสากลที่เราจะร่วมค้นหาและสร้าง "แชมป์โลกขวัญใจชาวไทยคนใหม่" จากนักมวยทั่วประเทศ

ครั้งแรกในประเทศไทยกับรูปแบบการแข่งขันมวยสากล 3 ยก ยกละ 3 นาที โดยจะทำการแข่งขันกันในแบบ Tournament

3 รุ่น 3 พิกัด คือ รุ่น ซูเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์ , ซูเปอร์เฟเธอร์เวท 130 ปอนด์ และ เวลเตอร์เวท 147 ปอนด์

เพื่อหาแชมเปี้ยนของทั้งหมด 3 รุ่น โดยแชมป์รายการ The Fighter จะได้ไปชิงแชมป์ WBA Asia และไต่ลำดับ Ranking โลกไปสู่หนทางการเป็น “แชมป์โลกขวัญใจชาวไทยคนใหม่” คนต่อไป

วีดีโอ
THworld