MrJiroChan

MrJiroChan

ช่องนี้จะเป็นการนำเสนอวีดีโอแนว Daily Vlog ผสมผสาน Content ที่น่าสนใจมากมายในอเมริกาและนี่คือ LifeStyle ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในอเมริกา
ติดตามอีกช่องทางได้ที่ facebook.com/MrJiroChanTX/

วีดีโอ
THworld