แทรกเตอร์ โอม

แทรกเตอร์ โอม

ช่องนี้เกี่ยวกับเครื่องจักรการเกษตร เช่น รถไถ แทรกเตอร์ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องจักร นวัตกรรมการเกษตรทางภาคใต้ การใช้ รถไถ รถแทรกเตอร ์ประกอบอาชีพของคนใต้ รวมถึงการซ่อมบำรุงรถไถรถแทรกเตอร์อีกด้วย
ใครที่เห็นช่องนี้แล้ว #ช่วยกดติดตามด้วยนะคับ# หากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะคับ
1000 ซับ 9/1/63
10,000 ซับ 4/3/63

วีดีโอ
THworld