ME RECORDS

ME RECORDS

It's "ME RECORDS"

ค่ายเพลงที่รวบรวมความหลากหลายของแนวเพลงและศิลปิน
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนทั้งเนื้อหาและสไตล์ดนตรี

ภายใต้การดูแลของ : ฟองเบียร์ ปฎิเวธ อุทัยเฉลิม

FACEBOOK : facebook.com/merecordslabel
IG : @merecordslabel

วีดีโอ
THworld