พระนครฟิลม์ Phranakornfilm

พระนครฟิลม์ Phranakornfilm

บริษัท พระนครฟิลม์ จำกัด
อาศัยใน บริษัท พระนครฟิลม์ จำกัด เลขที่ 202/13 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: + 66 2 953 9250
แฟกซ์: + 66 2 953 9251
[email protected]

บริษัท ธนาซีเนเพล็กซ์ 2001 จำกัด
โทร: + 66 2 953 9252

บริษัท เมโทรโปรดิส จำกัด
โทร: + 66 2 953 9252

วีดีโอ
THworld