Tati Tarot

Tati Tarot

Psychic Tarot reader

This channel was formally created on June 26, 2020

เราชื่อ Tatia ชื่อเล่นไทนี่ ทำงานเป็น Project manager ด้าน IT มา 10 กว่าปี และมีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา แต่มีความสนใจศาตร์ด้านนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กบวกกับชอบสะสมพวกหินคริสตัลและไพ่ทาโรต์ เลยตัดสินใจทำ THworld Channel ด้วยใจรักล้วนๆ ส่วนการใช้ภาษาไทยของเราอาจจะตะกุกตะกักไปบ้างนะคะ คิดว่านานๆไปเดี๋ยวก็คงค่อยๆดีขึ้น เป็นกำลังใจให้เราโดยการกด Subscribe ด้

วีดีโอ
    THworld