JUICERCLUB

JUICERCLUB

เราคือผู้บุกเบิกเครื่องคั้นแยกกากผลไม้สักดเย็น และเครื่องปั่นผลไม้สุญญากาศในประเทศไทย ช่องของเราเป็นช่องให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคั้นแยกกากผักผลไม้ชนิดสกัดเย็น และ เครื่องปั่นผลไม้สุญญากาศ นอกจากนี้เรายังแนะนำเกี่ยวกับการเลือกผักผลไม้ และมีสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณ

วีดีโอ
THworld