Mind\u0026Nat

Mind\u0026Nat

ถ้าน้องๆ มีรอยยิ้มพี่มายพี่นัทก็มีความสุข
Channel นี้มีทั้งเที่ยว กิน เล่น รีวิว ในแบบของ Mind\u0026Nat
กด Subscribe ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะทำคลิปใหม่มาให้ดูตลอดนะคะ❤

ประวัติ Channel ของช่อง
**เริ่มทำช่อง Mind\u0026Nat 17/12/2018**
10,000 subscribers 21/01/2019
50,000 subscribers 23/02/2019
100,000 subscribers 26/04/2019
150,000 subscribers 03/05/2019
200,000 subscribers 16/07/2019
250,000 subscribers 30/09/2019
300,000 subscribers 23/12/2019
400,000 subscribers 10/09/2020
500,000 subscribers ****
600,000 subscribers ****
700,000 subscribers ****
800,000 subscribers ****
900,000 subscribers ****
1,000,000 subscribers ****

วีดีโอ
THworld