พี่Ta Family

พี่Ta Family

เริ่มทำช่อง28พ.ย2564. ช่องเกี่ยวกับความรุ้สึกได้รับรุ้แต่ล่ะวันค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยเป็นข้อคิดและข้อมูล😍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😍😍😍😍😍

วีดีโอ
THworld