โทน บางแค FC.

โทน บางแค FC.

ช่องที่รวบรวมข้อมูลความรู้ เรื่องราวต่างๆ ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ของพระเครื่อง วัตถุมงคล​ ของประเทศไทย นำมาเสนอ เพื่อสืบทอดเรื่องราวและสืบสานตำนาน พุทธคุณและพุทธศิลป์ของพระเครื่อง วัตถุมงคล ให้อยู่คู่กับชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความสนใจ

วีดีโอ
THworld