โจ๋ย บางจาก ส่องโลก

โจ๋ย บางจาก ส่องโลก

สารคดี " ส่องโลก " โดย โจ๋ย บางจาก
บนเส้นทางสารคดีไทย ที่เริ่มต้นออกอากาศทางโทรทัศน์ นับจาก พ.ศ. 2530
"Songloke" by Choi Bangchak
------------------------------------------------------------------------------
" We had produced the best source of
documentary for 30 years "
------------------------------------------------------------------------------
FB : รายการส่องโลก โดย โจ๋ย บางจาก
E-mail : [email protected]
Tel : 02-7280359-60 (Thai)
Mobile : 095-497-4163 (English)

วีดีโอ
THworld