วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี

วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี

เอาแสงธรรมฉายส่องมองชีวิต
ความถูกผิดชั่วดีมีไฉน
ความสงบวุ่นวายทั้งกายใจ
เป็นเช่นไรจงมองดูให้รู้จริง

วีดีโอ
THworld