FreeFire หาแฟนในฟรีฟายครั้งแรก

13 ต.ค. 2020
256 573 มุมมอง

#freefire #chichi #พี่หนูนา
ไลฟ์สดทุกวันที่เฟสบุค : chichi channel
TikTok : chichinoona
IG: chichinoona
เฟสส่วนตัว : facebook.com/jee.meawngow
ลิ้งค์เพจ : facebook.com/chichiichannel/
ลิ้งค์กลุ่ม : facebook.com/groups/2283343128655259/

ความคิดเห็น
 • คนที่1

  Hb GjHb Gjชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 2

  Fan PhoneFan Phone5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 33333333​

  แม่ลําดวน ศรีอาจแม่ลําดวน ศรีอาจ7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  มาตา คชาฤทธิ์มาตา คชาฤทธิ์8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  ัธัน วาัธัน วา9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • สามค่ะ

  เกศราภรณ์ ทองขําเกศราภรณ์ ทองขํา9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  ธีนพัฒน์ เคนมาธีนพัฒน์ เคนมา10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คนที่3ครับ

  สิทธา เขื่อนเพชรสิทธา เขื่อนเพชร10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  พะเยาว์ บุญมาพะเยาว์ บุญมา10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  Fong FongFong Fong10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คนที่3คับ

  ฉัตรชัย พ่วงคําฉัตรชัย พ่วงคํา11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ทอดเสื้อ

  Yaowanee YaoYaowanee Yao11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  Jdignsd JcusbckJdignsd Jcusbck11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  Jirawan ChaiyanboonJirawan Chaiyanboon11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  สิยะพรรณ แสงอรุณสิยะพรรณ แสงอรุณ11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3ค้าบ

  รัฐนันท์ รัฐนันท์ อิ่นแก้วเครือรัฐนันท์ รัฐนันท์ อิ่นแก้วเครือ12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • เอาเบอร์3ค่ะ

  MNJ TV family ออร์แกนMNJ TV family ออร์แกน13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • หล่ออ่าเบอร์3

  สุพรรษา ปิยะวงค์สุพรรษา ปิยะวงค์13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  Gj GjGj Gj13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คนที่3คะ

  สุพรรษา ปิยะวงค์สุพรรษา ปิยะวงค์13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คนที่3

  Bee naBee na14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  นภัสกร หนูกลางนภัสกร หนูกลาง14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คนที่3ค่ะ

  tour belltour bell14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ผมอยากเล่นด้วยคับพี่นา

  Ava PhoneAva Phone16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3333333333333333333333333333333333333333333333333÷3333333333

  Fatima BoothongFatima Boothong16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  Zian ZianZian Zian16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • เบอ333333คะ

  Kaitong KaitongKaitong Kaitong16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 1

  Danchampa dpsDanchampa dps17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3ค่ะ

  คนพน นกน้อยคนพน นกน้อย17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 1

  Asd A1kAsd A1k18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  • 1ที

   Asd A1kAsd A1k18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คนที่3

  Winai RiangsanthiaWinai Riangsanthia18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 333333

  อภิชญา คําสออภิชญา คําสอ18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ทำได้ไง

  เปรม สายเหนือเปรม สายเหนือ18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3ค่ะพี่นา

  น้อง กรีนน้อง กรีน18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • เบอร์3จร้าา

  Phung NamphungPhung Namphung18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  กันตนา อุเสริมกันตนา อุเสริม19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ทออเสื้อ

  กันตนา อุเสริมกันตนา อุเสริม19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  ศิวกร โพธิ์ทองศิวกร โพธิ์ทอง19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  natthapong changwatnatthapong changwat19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ระวังป๋าโจหึงน่ะค่ะ

  วาสนา เศรษฐีวาสนา เศรษฐี19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  • ว่าว

   วาสนา เศรษฐีวาสนา เศรษฐี19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  Cโสภา โภคพิพัฒน์ Phone 0948620958Cโสภา โภคพิพัฒน์ Phone 094862095819 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  Fa YaFa Ya20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • เบอ3

  เจนวิภา ศรีปัญเจนวิภา ศรีปัญ20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • เบอร์3

  Kitrawee PiriyoKitrawee Piriyo20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  นางน้อย พิมพ์โพบนางน้อย พิมพ์โพบ20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • สาม

  Samsung SamsungSamsung Samsung20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 33333

  ฟ้าใส หล้าแหล่งฟ้าใส หล้าแหล่ง20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  รัฐพงษ์ ระดิ่งหินรัฐพงษ์ ระดิ่งหิน21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  เจียมจิตร สิทธิโทเจียมจิตร สิทธิโท21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • พี่มีแฟนแล้ว

  ไพริน อันทะชัยไพริน อันทะชัย21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  Toukkham AmphaivanToukkham Amphaivan21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 33

  ตายบ่อย จังเลยตายบ่อย จังเลย22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  ตายบ่อย จังเลยตายบ่อย จังเลย22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  สรัญญา สีดําสรัญญา สีดํา22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คนที่3

  คาร้า ฟิกคาร้า ฟิก22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • Mkkm

  ttn. kaottn. kao22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 33333333

  ประดิษฐ์ ตรงกาบินประดิษฐ์ ตรงกาบิน22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3ครับ

  น้องกัปตัน ด.ชธนกฤต ชาญณรงค์น้องกัปตัน ด.ชธนกฤต ชาญณรงค์22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  ยบเนย พยหยกยบเนย พยหยก23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • รภาๆไพทก

  ชยุตรา ยืนสุขชยุตรา ยืนสุข23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 3

  Phone YupinPhone Yupin23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คนถอดเสื้อ

  นาย นายนาย นาย23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คนที่3

  นางสาวธัญวรัตม์ กุมารสิทธิ์นางสาวธัญวรัตม์ กุมารสิทธิ์วันที่ผ่านมา
 • 2

  อํานาจ ชดาจิตรอํานาจ ชดาจิตรวันที่ผ่านมา
 • 3

  พิชชา สุขุมวาทพิชชา สุขุมวาทวันที่ผ่านมา
 • คน3

  โอ็ะโอ ศรีบัวระบาลโอ็ะโอ ศรีบัวระบาลวันที่ผ่านมา
 • 3333333

  ชัยณรงค์ คงชื่นชัยณรงค์ คงชื่นวันที่ผ่านมา
 • 3

  sittichai yongjeensittichai yongjeenวันที่ผ่านมา
 • 3คะพี่

  Nittaya NillajanNittaya Nillajanวันที่ผ่านมา
 • 3

  วาสนา มัครมย์วาสนา มัครมย์วันที่ผ่านมา
 • 3

  เดชชัย ขอสินกลางเดชชัย ขอสินกลางวันที่ผ่านมา
 • 3

  Montatip ChaikunhaMontatip Chaikunhaวันที่ผ่านมา
 • 3

  sa Dasa Daวันที่ผ่านมา
 • 33

  Nui PlabplamNui Plabplamวันที่ผ่านมา
 • 3ค่ะ

  Sps ShopSps Shopวันที่ผ่านมา
 • 3

  สร้อยฟ้า มังคุดสร้อยฟ้า มังคุดวันที่ผ่านมา
 • คน3

  Thanapon ChareamsirichatThanapon Chareamsirichatวันที่ผ่านมา
 • คนที่​3

  พรภวิษย์ โคจรพรภวิษย์ โคจรวันที่ผ่านมา
 • พิมผิดค่า แย้

  apinun theerasanpetchapinun theerasanpetchวันที่ผ่านมา
 • แย่

  apinun theerasanpetchapinun theerasanpetchวันที่ผ่านมา
 • คนที่3

  apinun theerasanpetchapinun theerasanpetchวันที่ผ่านมา
 • 3

  อยากเสียตูด จารโก้อยากเสียตูด จารโก้วันที่ผ่านมา
 • คนที่3

  สcat เน็คสcat เน็ควันที่ผ่านมา
 • พี่นาค่ะหนูเป็น​กำลัง​ใจให้พี่นานะค่ะ

  Mm MmMm Mmวันที่ผ่านมา
 • 3ค่ะ

  Wassana 1985Wassana 1985วันที่ผ่านมา
 • เอาที่2

  หลงซินซัม เกตวงษาหลงซินซัม เกตวงษาวันที่ผ่านมา
 • 3คะ

  Montree PetlaorMontree Petlaorวันที่ผ่านมา
 • คนที่3คะ

  may sudapornmay sudapornวันที่ผ่านมา
 • 3

  Tus TusTus Tusวันที่ผ่านมา
 • 2

  พีชญา เรียบร้อยพีชญา เรียบร้อยวันที่ผ่านมา
 • แฟนพี่หล่อจริงคะ

  น้ําทิพย์ พลเสนาน้ําทิพย์ พลเสนาวันที่ผ่านมา
 • เลือก3คะ😊😊

  น้ําทิพย์ พลเสนาน้ําทิพย์ พลเสนาวันที่ผ่านมา
 • ไม่นะไม่นะไม่ทำกับพี่เนเน่แบบนี้

  ณภารัตน์ โพธิ์แสงณภารัตน์ โพธิ์แสงวันที่ผ่านมา
 • 3ค่ะ

  ณภารัตน์ โพธิ์แสงณภารัตน์ โพธิ์แสงวันที่ผ่านมา
 • เบอร์ 3

  เจี๊ยบ วงศ์ธรเจี๊ยบ วงศ์ธรวันที่ผ่านมา
 • 3

  veerachai promwrongveerachai promwrongวันที่ผ่านมา
 • 3

  อร พิมอรอร พิมอรวันที่ผ่านมา
 • คนที่ 3

  เรารักแม่ แตงอ่อนเรารักแม่ แตงอ่อนวันที่ผ่านมา
 • 3

  สุธน สุขมาสุธน สุขมาวันที่ผ่านมา
 • เอาทอดเสื้อ

  Dekdee DekdeeDekdee Dekdeeวันที่ผ่านมา
THworld