អណ្តាតម្តាយក្មេក ភាគ២​ ​ ពី កាហ្វេ ALIBROWN , New Comedy Clip from Rathanak Vibol Yong Ye

2 พ.ค. 2021
622 592 มุมมอง

Our new Rathanak Vibol Yong Ye comedy clip today is "អណ្តាតម្តាយក្មេក ភាគ២​ ​ ពី កាហ្វេ ALIBROWN ".
កាហ្វេ អាលីប្រោន (ALIBROWN) ជាកំពូលកាហ្វេសុខភាពពិតៗ របស់ប្រទេសម៉ាឡេសុី ជាប្រភេទ កាហ្វ ដ៏ឈ្ងុយពិសេស ៥ ក្នុង ១ ផ្សំដោយ តុងកាត់អាលី និង យីនសុិន ជំនួយស្មារតី បង្កើនថាមពល បំបាត់ភាពនឿយហត់ អស់កម្លាំង ផ្តល់នូវភាពស្វិតស្វាញ និង អារម្មណ៌ស្រស់ថ្លាពេញមួយថ្ងៃ។
កាហ្វេអាលីប្រោន មានគុណភាពល្អ ទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នហាលទ្បាល់ រដ្ឋបាលចំណីអាហារម៉ាឡេស៊ី និងស្ថាប័ន ស្តង់ដារ ISO។
កាហ្វេ អាលីប្រោន មានពីរប្រភេទ ៖
🔴 អាលីប្រោន ក្លាសិក (ALIBROWN - Classic 5 in 1) ៥ ក្នុង ១ ជាប្រភេទ កាហ្វេក្រាស់ កាហ្វេទឹកដោះគោ រួមផ្សំតុងកាត់អាលី នឹង យិនស៊ិន។
🔴 អាលីប្រោន ហ្គូល (ALIBROWN - Gold 5 in 1) ៥ ក្នុង១ មានរសជាតិស្រទន់ មិនផ្ផែមខ្លាំង ជាប្រភេទកាហ្វេទឹកដោះគោ រួមផ្សំតុងកាត់អាលី នឹង យិនស៊ិន។
🔴 សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ជាវឬយកទៅលក់បន្តសូមទំនាក់ទាក់ទង ៖ 092 123407 / 086 438789 ។

There are always upcoming new comedy video clips from Rathanak Vibol Team or Yong Ye Channel like this video which will entertain you anytime you watch it. Our team show, this video is very popular like Pek mi comedy show and ដូច្នឹងផង comedy show. Please, support our funny small kids team so we can create more good content for you and also expand our THworld community.

ความคิดเห็น
 • ល្អមេីលណាស់បងមានភាគ3អត់បង

  Fsghko CdthkoFsghko Cdthkoวันที่ผ่านมา
 • ហុិផក្វចងើផផផៀៀហងវវ12336687**7789/-+ុឋវុំ។៊ឮឪឥ០៦៣ាឆសថងបន

  Kone KoneKone Koneวันที่ผ่านมา
 • ស្អារ

  Rit SoPheapRit SoPheap2 วันที่ผ่านมา
 • 😢

  Srey MeanSrey Mean2 วันที่ผ่านมา
 • 😥😥😥😥

  Sa RanSa Ran2 วันที่ผ่านมา
 • បងយ៉ាវគ្គនឹងកម្មណាស់

  ខុម សុជាតាខុម សុជាតា2 วันที่ผ่านมา
 • មួយរឿងអស់ចានមិនតិច😂😂😂

  Micky kanikaMicky kanika2 วันที่ผ่านมา
 • យ៉ាយ៉ាស្អាតណាស់💗🥰

  Tong SotheavyTong Sotheavy2 วันที่ผ่านมา
 • Fc diqsjxx143

  Wen DaWen Da2 วันที่ผ่านมา
 • សុំតរតរតរតរតរ

  Ly TaLy Ta2 วันที่ผ่านมา
 • អាណិតយ៉ាណាាស់

  faxs dgyyfaxs dgyy3 วันที่ผ่านมา
 • ៧៧

  Boy BoyBoy Boy3 วันที่ผ่านมา
 • Nxa BellaNxa Bella3 วันที่ผ่านมา
 • ទៅ

  rot ggrot gg3 วันที่ผ่านมา
 • ចេញភាគ3

  BBSS SooBBSS Soo3 วันที่ผ่านมา
 • 😘😘

  រ័ត្ន នីតារ័ត្ន នីតា3 วันที่ผ่านมา
 • ភាគ៣ ចេញនៅបង

  ម៉ៅ ចំរើនម៉ៅ ចំរើន3 วันที่ผ่านมา
  • 1ិឹរ៩នចតហងើ361689😘😍❤💗💚💝😆😆😝😝😝

   Meas SreyRothMeas SreyRoth11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  • 121314151617181921

   Meas SreyRothMeas SreyRoth11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  • 5291😘😍❤💗

   Meas SreyRothMeas SreyRoth11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  • Meas SreyRothMeas SreyRoth11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • នាងនាអាក្រក់ណាស់

  lLove youlLove you4 วันที่ผ่านมา
 • Admin ចេញភាគ៣អោយឆាប់តិចមក😊

  Voeun KHVoeun KH4 วันที่ผ่านมา
 • កាលចេញភាគ 3?

  Jazzy RynJazzy Ryn4 วันที่ผ่านมา
 • សូមបងចេញរឿងនេះអោយបានលឿនមក

  Sa RonSa Ron4 วันที่ผ่านมา
 • បងឆាប់ចេញភាគតមកបង

  Rithy RatanaRithy Ratana4 วันที่ผ่านมา
 • Kom MoomKom Moom5 วันที่ผ่านมา
 • ខ្ញុំ​ក៏​ហ្វេនយ៉ា

  Mrr dai nhielMrr dai nhiel5 วันที่ผ่านมา
 • Hello idol ❤️❤️❤️❤️❤️

  NK Butterfly OfficialNK Butterfly Official5 วันที่ผ่านมา
 • ពី បង

  Bnch ThfhhBnch Thfhh5 วันที่ผ่านมา
 • មិនដឹងវគ្គ ៣ចេញពេលណាទេ🥺🥺

  Sakha SoSakha So6 วันที่ผ่านมา
 • ទាំងបងតុងទាំងមីងដូល្លាទះបងយ៉ាខ្លាំងមេះ😢អាណិតបងយ៉ាណាស់វគ្គនេះ😓😓

  chhien chandachhien chanda6 วันที่ผ่านมา
 • បងសុំភាគ៣

  sissy gamesissy game6 วันที่ผ่านมา
 • បងសុំតមក🥺🥺

  Moly MoluMoly Molu6 วันที่ผ่านมา
 • ល្អមើលខប់ៗ

  Somet TeamSomet Team6 วันที่ผ่านมา
 • រឿងណាក៏ញុមស្អប់មេឆ្កែដុលាដែល🤮🤮🤮😡😡

  BRO BNLBRO BNL6 วันที่ผ่านมา
 • បងតតតតតត

  Fhhy VfhFhhy Vfh6 วันที่ผ่านมา
 • កំសត់ណាស់😢

  BRO BNBRO BN6 วันที่ผ่านมา
 • សំុភាគ3បានអត់

  Roi RoiRoi Roi7 วันที่ผ่านมา
 • 😔😢

  Sor RatanaSor Ratana7 วันที่ผ่านมา
 • កាលចេញភាគ៣បង

  Sovandara SimSovandara Sim7 วันที่ผ่านมา
 • បងសុំភាគ3

  CHHEUY CHHOCHHEUY CHHO7 วันที่ผ่านมา
 • តតតតត

  Kiki KokoKiki Koko7 วันที่ผ่านมา
 • សុំភាគ3បង

  Moolbver NhcMoolbver Nhc7 วันที่ผ่านมา
 • កាលចេញភាគ3

  Hou sakhenaHou sakhena8 วันที่ผ่านมา
 • សុំរឿងអណ្តាតម្តាយក្មេកភាគ3😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  bopha kalybopha kaly8 วันที่ผ่านมา
 • អាណិតបងយ៉ាដល់អើយ🥺🥺

  Chea ChanraChea Chanra8 วันที่ผ่านมา
 • កំសត់ណាស់😭😭😭😭😭😭😭😥

  Mo nytaMo nyta8 วันที่ผ่านมา
 • តតតត

  ក្រុមស្រីលីនក្រុមស្រីលីន8 วันที่ผ่านมา
 • យ៉ាកំសត់ណាស់

  22 3222 328 วันที่ผ่านมา
 • កាលបានចេញភាគបីទៀតបង

  bros mabbros mab8 วันที่ผ่านมา
 • ល្អមើលណាស់ សុំតមក

  soeurn ka riyasoeurn ka riya8 วันที่ผ่านมา
 • កាលបានចេញភាគត

  oun saoun sa8 วันที่ผ่านมา
 • ស្ដាយចានណាស់😒😂😩

  Na NaNa Na9 วันที่ผ่านมา
 • 🙏😭🙏🥀🥀

  Quang NguyenQuang Nguyen9 วันที่ผ่านมา
 • បងសុំភាគ3ទាន់ហន់សាច់រឿង🤤

  DanyDany10 วันที่ผ่านมา
 • ខុំក

  បតី,សុជាតា9 Boyបតី,សុជាតា9 Boy10 วันที่ผ่านมา
 • ubxvzrwejem9

  ម៉េងហ៊ាក ធិម៉េងហ៊ាក ធិ10 วันที่ผ่านมา
 • សុំភាឝ៣

  Bjddk JsdjeBjddk Jsdje10 วันที่ผ่านมา
 • បងសុំតតតតតតត

  SREY BROSSREY BROS10 วันที่ผ่านมา
 • សុំភាគ3 រង់ចាំយូរណាស់

  chhiv physic chemistrychhiv physic chemistry10 วันที่ผ่านมา
 • បងសុំភាគ3បងអោយលឿន😢😢😢

  វ៉េង ស្រីលីនវ៉េង ស្រីលីន10 วันที่ผ่านมา
 • បងភាគ3ថ្ងៃណាចេញ,

  VIREAKYUTH HOTVIREAKYUTH HOT10 วันที่ผ่านมา
 • បងសុំភាគ៣ទៀតបង

  Kon KhmerKon Khmer10 วันที่ผ่านมา
 • សំភាគ3

  sakura batman schoolsakura batman school10 วันที่ผ่านมา
 • ល្អមើលណាស់

  Sean JubSean Jub11 วันที่ผ่านมา
 • ឆាប់ចេញភាគ3លឿនៗមកបងខ្ញុំតាមដានណាស់

  Ok LkOk Lk11 วันที่ผ่านมา
 • បងមានរឿងអណ្តាតម្តាយក្មេកទៀតអត់

  Ly SrengLy Sreng11 วันที่ผ่านมา
 • ខ្ញុំអាណិតយា ណាស់ស្រេកទឹកភ្នែក

  Dy NaDy Na11 วันที่ผ่านมา
 • ថ្ងៃណាដល់ភាគ3បង

  ក្រុម សំរាច់ក្រុម សំរាច់11 วันที่ผ่านมา
 • ពេលណាបានចេញ ភាគ៣ បង

  vannak rannvannak rann11 วันที่ผ่านมา
 • សុំភាគ3

  Theun ThetTheun Thet11 วันที่ผ่านมา
 • សុិត

  កែវ ស្រីតីកែវ ស្រីតី12 วันที่ผ่านมา
 • បងសុំភាគតមក

  ហុង ស្រីនាងហុង ស្រីនាង12 วันที่ผ่านมา
 • ❤️❤️❤️❤️

  San Buth ReaksaSan Buth Reaksa12 วันที่ผ่านมา
 • បងសុំភាគ៣

  Teang SocheataTeang Socheata12 วันที่ผ่านมา
 • បងសុំភាគ3

  Soth PiseySoth Pisey12 วันที่ผ่านมา
 • យ៉ាស្លូតពេក🙄🥺

  Hzksk ZjskHzksk Zjsk12 วันที่ผ่านมา
 • អាណិតចែយ៉ាខ្លាំងណាស់

  Ban BannBan Bann12 วันที่ผ่านมา
 • វៃមែនទែន💋

  Jdjgf CjjfgJdjgf Cjjfg12 วันที่ผ่านมา
 • 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  Tha SopheavyTha Sopheavy12 วันที่ผ่านมา
 • ▶️____________ 0:20

  Tha SopheavyTha Sopheavy12 วันที่ผ่านมา
 • ត្រូវគ្នាវិញទៅ

  Ty TyTy Ty12 วันที่ผ่านมา
 • សម្តែងសមណាស់ ។ បងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកក៏មើលដែរ ។ អរគុណ from channel Cambodian American ជំនាញចែករំលែកវិធីទៅរស់នៅអាមេរិក ។

  Cambodian AmericanCambodian American12 วันที่ผ่านมา
 • បងយ៉ា សម្ដែងសមណាស់ 😍😍

  CHai Ya - officialCHai Ya - official13 วันที่ผ่านมา
 • So Cute 🥰

  Ni Sa RiNi Sa Ri13 วันที่ผ่านมา
 • 😁

  Ey GameEy Game13 วันที่ผ่านมา
 • មានភាគ ៣ អត់ បង🙂

  Vichetr SophalinVichetr Sophalin13 วันที่ผ่านมา
 • Continue please 🥺🥺🥺🥺

  Mey neang Srey neang officialMey neang Srey neang official13 วันที่ผ่านมา
 • Hi

  Mom SokengMom Sokeng13 วันที่ผ่านมา
 • មើលមីងដុល្លានឹងបងតុងទះចែយ៉ាមួយដៃៗឡើងផាំងៗម៉ង🥺♥️អាណិតចែយ៉ាហាស៎😔♥️

  Hong HongHong Hong13 วันที่ผ่านมา
 • បងសុំភាគ3🥀🤘

  សម្ផស្ស សុភាពសម្ផស្ស សុភាព13 วันที่ผ่านมา
 • ចែធាងល្ហុងឥលូវស្អាតណាស់😽😽😽😘😘😘

  កយ ចាន់រ៉ាកយ ចាន់រ៉ា13 วันที่ผ่านมา
 • ប្ដីត្រចៀកស ពិបាកបន្ដិចហើយ😟

  Hoa SeangHoa Seang13 วันที่ผ่านมา
 • កំសត់ណាស់

  កយ ចាន់រ៉ាកយ ចាន់រ៉ា13 วันที่ผ่านมา
 • ចង់យំតាម

  Anna AnnaAnna Anna13 วันที่ผ่านมา
 • Hshj bxkeusjxbbbmndj yh

  Anna AnnaAnna Anna13 วันที่ผ่านมา
 • មើលអញវៃម៉ែក្មេកម្ដងមើលអស់ម៉ាន់លុយ👊👊👊👊

  អាកាក ប្រូអាកាក ប្រូ13 วันที่ผ่านมา
 • បងងៃណាចេញភាគ2

  Srey PichSrey Pich13 วันที่ผ่านมา
 • បងរឿងទឹកភ្នែក នាងភក្ដីពេលណាចេញភាគទី2បង😥😥1ខែហើយ

  គីម៚ ស្រីឡាង៚គីម៚ ស្រីឡាង៚13 วันที่ผ่านมา
 • បងកាណាបានចេញភាព3

  ONUYAYA LOVEYouONUYAYA LOVEYou13 วันที่ผ่านมา
 • មានភាគ3ល្អមើលប៉ុណ្ណាទេ🥺❤️

  Vatey Chan SovannVatey Chan Sovann13 วันที่ผ่านมา
 • ❤️❤️🤣

  Bun ThyBun Thy13 วันที่ผ่านมา
 • ក្ដៅតុងមេន

  Rern RernRern Rern13 วันที่ผ่านมา
THworld