អាហោមផិត ទាថ្លៃបណ្ដាការ 3 មុឺនដុល្លារ រឿង កំពូលលោកក្មួយប៉ះបងធំស្រុកស្រែ ភាគ 28 30K USA

17 ต.ค. 2020
956 195 มุมมอง

Hi I'm from the Comedy Po Troll Team The Troll Cambodia thanks for watching and we will try to find something new and funny to share with you all Educational mix and fun comedy
About this video
This is a comedy film designed to share the fun with people all over the world
ក្រុមកំប្លែង អាតេវ វីឌីអូនេះរក្សាសិទ្ធិដោយ The Troll Cambodia ហាមថតចម្លងឬយកទៅធ្វើអាជីវកម្មជាដាច់ខាត ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើម Report ពីវីឌីអូនេះតទៅ អរគុណសំរាប់ការគាំទ្រ ❤️
របៀបបង្កើត Bee Bush thworld.info/to/sK91u2TZxaCgxXM/w-d-xo

ความคิดเห็น
 • មិនឃើញលីងផងហ្នឹង

  Sandam TaoSandam Tao4 วันที่ผ่านมา
 • 123

  Sok MengSok Meng4 วันที่ผ่านมา
 • នបងប៧៧៧៧៧៧

  san monysan mony6 วันที่ผ่านมา
 • 28k30

  Chun Phea RunChun Phea Run7 วันที่ผ่านมา
 • តើអ្នកចង់បានចីវរនោះក៏មានការចូលរួម

  Chun Phea RunChun Phea Run7 วันที่ผ่านมา
 • បាថេឹផៀ ខេលើសឮឹបាថេឹផៀ ខេលើសឮឹ7 วันที่ผ่านมา
 • ្ភ្្ថមមកកកកកកកកកកក

  Kakalobe KakaloveKakalobe Kakalove7 วันที่ผ่านมา
 • ផ្សំដំណេក🎍😆😆

  ff ffgff ffg8 วันที่ผ่านมา
 • ហាកមិចចឹងបង

  Sela VenSela Ven8 วันที่ผ่านมา
 • tttt

  Tha VannTha Vann8 วันที่ผ่านมา
 • តរសឹឆដកដិថោ

  សុខ ឝឿនសុខ ឝឿន9 วันที่ผ่านมา
 • 3មុឺនដុល្លា

  snoul snoulsnoul snoul9 วันที่ผ่านมา
 • សាប់ហើយ

  Kann VichetKann Vichet9 วันที่ผ่านมา
 • ហេាមផិតហិតផោម

  Bro LongBro Long9 วันที่ผ่านมา
 • Lao SreynaLao Sreyna9 วันที่ผ่านมา
 • 3មុឺនដុល្លារ🤣🤭🤭

  Kim_V_Fanboy KIMVKim_V_Fanboy KIMV9 วันที่ผ่านมา
 • ព្រះ

  Oppo LoveOppo Love9 วันที่ผ่านมา
 • Metfone

  vhf Fhdvhf Fhd10 วันที่ผ่านมา
 • បងតេវfrf

  vhf Fhdvhf Fhd10 วันที่ผ่านมา
 • HI

  fgg ffffgg fff10 วันที่ผ่านมา
 • អាតែវ

  Sam PheakdeySam Pheakdey10 วันที่ผ่านมา
 • ok

  brok brokbrok brok10 วันที่ผ่านมา
 • ងុបថផកិ

  Bro Hong Chhai Gaming YongBro Hong Chhai Gaming Yong10 วันที่ผ่านมา
 • Hi all bro

  Chou gamingChou gaming10 วันที่ผ่านมา
 • Hi

  Chou gamingChou gaming10 วันที่ผ่านมา
 • កាលចេញបង

  hour hour168hour hour16810 วันที่ผ่านมา
 • ងៃណាចេញ

  Kjhkk GjkkkKjhkk Gjkkk10 วันที่ผ่านมา
 • ចេញ់រឿងភាក30

  ចន្ថា ម៉ៃចន្ថាចន្ថា ម៉ៃចន្ថា10 วันที่ผ่านมา
 • ចេញ់រឿងភាក30

  ចន្ថា ម៉ៃចន្ថាចន្ថា ម៉ៃចន្ថា10 วันที่ผ่านมา
 • ភាគ29ចេញនៅប្រូញុមចាំមើលអត់ឃើញតេនៀក

  Nisa ShopNisa Shop10 วันที่ผ่านมา
 • កាកផ្សំដំណេកអាហោមផិត

  NENG CR XOM PHNENG CR XOM PH11 วันที่ผ่านมา
 • សូមបងចេញភាគ29រយះពេល1ថ្ងៃ

  N5K gming 2020 Dimond 1N5K gming 2020 Dimond 111 วันที่ผ่านมา
 • តោះជួយគ្នាទៅវិញទៅមក

  Khmer UniverseKhmer Universe11 วันที่ผ่านมา
 • Nxbx

  Bk PoBk Po11 วันที่ผ่านมา
 • Thanks for Android Ctary

  Long Bunly Dkeame #5200Long Bunly Dkeame #520011 วันที่ผ่านมา
 • កាណាចចេញភាគទី29

  Vy VyVy Vy11 วันที่ผ่านมา
 • kook

  brona khbrona kh11 วันที่ผ่านมา
 • ជាតិបងជាតិ

  Drem VanDrem Van11 วันที่ผ่านมา
 • ការចេញវីដេអូថ្មី

  Bro HengBro Heng11 วันที่ผ่านมา
 • ចប់ហើយ

  Pov PovPov Pov11 วันที่ผ่านมา
 • Download

  Dada DadaDada Dada11 วันที่ผ่านมา
 • ឋឋឋ

  Bong BrosBong Bros11 วันที่ผ่านมา
 • បងកាលចេញភាគតបង

  Dara KhmerDara Khmer11 วันที่ผ่านมา
 • 😂😂😂😂😂😂

  Mrr KhMrr Kh11 วันที่ผ่านมา
 • បងកាលចេញភាគ29

  XN XXXN XX11 วันที่ผ่านมา
 • អាគុក ញ៉ែផ្អើលភូមិ

  Training Math 2Training Math 211 วันที่ผ่านมา
 • យ្ុ

  Srey LeakSrey Leak11 วันที่ผ่านมา
 • 28

  Satya KongSatya Kong11 วันที่ผ่านมา
 • Idol

  Bong Plerng MediaBong Plerng Media11 วันที่ผ่านมา
 • 3មុឺនដុល្លាកាកលុយអាតេវនឹង

  T H IT H I11 วันที่ผ่านมา
 • ថកកងកវបក្ថល់

  Sa SaSa Sa11 วันที่ผ่านมา
 • តយិុងរុក៨យ

  Srey MaoSrey Mao11 วันที่ผ่านมา
 • 29

  ꧁༒broលា បKH༒꧂꧁༒broលា បKH༒꧂11 วันที่ผ่านมา
 • វគ្គ 29 យូរមេះ

  Ok CBCOk CBC11 วันที่ผ่านมา
 • 🤣🤣🤣🤣😘😘😘😜😜😜🐼🐼🐼🐼

  អឹុត ស្រីអូន ល.រ 61អឹុត ស្រីអូន ល.រ 6111 วันที่ผ่านมา
  • ❤❤❤❤❤😍😍😍😍

   អឹុត ស្រីអូន ល.រ 61អឹុត ស្រីអូន ល.រ 6111 วันที่ผ่านมา
 • បលកិិផោកយ

  phoeung Thongphoeung Thong11 วันที่ผ่านมา
 • រោរ

  Tha ThaTha Tha11 วันที่ผ่านมา
 • ដ្ដ

  Tha ThaTha Tha11 วันที่ผ่านมา
 • Bro តេវនឹងបញ្ញាសំគ្នាណាស់រៀបការម៉ងទៅ

  ក្មេង ហ្គេម កម្ពុជាក្មេង ហ្គេម កម្ពុជា11 วันที่ผ่านมา
 • សុំភាគត

  ky phearaky pheara11 วันที่ผ่านมา
 • ជិតបានផ្សំដំណេកហើយ

  KH DG NHOUY OFFICALLKH DG NHOUY OFFICALL11 วันที่ผ่านมา
 • ជិតចប់ហើយមែនប្រូ

  KH DG NHOUY OFFICALLKH DG NHOUY OFFICALL11 วันที่ผ่านมา
 • រមណីយដ្ឋានត្រីមាសនៅខេត្តណាដែលប្រាប់ផង

  Krouch HouseKrouch House11 วันที่ผ่านมา
 • បងតែវនឹងបញ្ញាឡើងសមគ្នា

  DO NADO NA11 วันที่ผ่านมา
 • បងថ្ងៃណាចេញវគ្គទី ២៩

  Ken RithtyKen Rithty11 วันที่ผ่านมา
 • អាអាញ៉ា

  Bro KhdjBro Khdj11 วันที่ผ่านมา
 • កាលណាចេញវគ្គ29

  Wizard giantWizard giant11 วันที่ผ่านมา
 • ហងផើល ថសកផោយឫិងៅថុឆោៗន

  Go GoGo Go11 วันที่ผ่านมา
 • 😂😂🤣🤣😂😂🤣🤣🤣😂🤣🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣🤣😂😂😂

  Men LengMen Leng11 วันที่ผ่านมา
 • ចេញភាគ29នៅងៃ19នឹង

  សឿន ដារត្ន័_ Officialសឿន ដារត្ន័_ Official11 วันที่ผ่านมา
 • កាលណាចេញវគ្គតពូ

  Vut ThyVut Thy11 วันที่ผ่านมา
 • ចូចិត្ត

  S - Troll OfficialS - Troll Official11 วันที่ผ่านมา
 • 🙏🙏🙏🏻🙏🏻💓💓💗💗💗💗👭👭👭👭👭😢😢😥😥 Ok

  Roth VanRoth Van11 วันที่ผ่านมา
 • 🙏🙏🙏🏻🙏🏻💓💓💗💗💗💗👭👭👭👭👭😢😢😥😥 Ok

  Roth VanRoth Van11 วันที่ผ่านมา
 • បង តេវនៅភូមិណាដែរបង

  Englylukphone11 El112233Englylukphone11 El11223311 วันที่ผ่านมา
 • Long farewell. Louis man

  Haago BHaago B11 วันที่ผ่านมา
 • OK

  RABY RUNRABY RUN11 วันที่ผ่านมา
 • 🤣🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  dara lvea em 789dara lvea em 78911 วันที่ผ่านมา
 • Tgaii na jim

  Hav YavHav Yav11 วันที่ผ่านมา
 • ជួយចូលមើលឆានេលញុមផងបងប្អូនណា😘😘

  Mrr kiTMrr kiT11 วันที่ผ่านมา
 • កងកហល្

  RedLuckymenz cambodia999RedLuckymenz cambodia99911 วันที่ผ่านมา
 • 3មឺុនដុល្លា😢😢

  Doung ChanDoung Chan11 วันที่ผ่านมา
 • ល្អមើលណាស់បង

  Srey RomSrey Rom11 วันที่ผ่านมา
 • Hi

  hkm dsahkm dsa11 วันที่ผ่านมา
 • ចូលតួលើយបងតេវ🤣🤣🤣

  Rith ChhaiRith Chhai11 วันที่ผ่านมา
 • យយង្លោិងងវ្កកយងហោោ៩ុយហ្យយហល០ិតហកកោ្នោោិុ្្ិុងលោ៦លផ

  Srey MaoSrey Mao11 วันที่ผ่านมา
 • Hi

  KH KHKH KH11 วันที่ผ่านมา
 • បងខ្ញុំចង់មើលភាគ(បញ្ចប់)

  Bo RaBo Ra11 วันที่ผ่านมา
 • E4$$

  សុខ អៃសុខ អៃ12 วันที่ผ่านมา
 • 29

  មុំ Bokមុំ Bok12 วันที่ผ่านมา
 • 3 មឺនដុល្លា

  Sok Huy GkSok Huy Gk12 วันที่ผ่านมา
 • បងរឿងនេះថ្ងៃណាចេញភាគទី29

  SlHOUY HEMSlHOUY HEM12 วันที่ผ่านมา
 • កាលណាចេញភាគទី១៩

  Popula PopulaPopula Popula12 วันที่ผ่านมา
 • បើមិនសើចមិនបាន

  Narim PheaNarim Phea12 วันที่ผ่านมา
 • សុំភាទតបង

  អេនជែល Chhengkaអេនជែល Chhengka12 วันที่ผ่านมา
 • សូមភាគ29

  Darong KhDarong Kh12 วันที่ผ่านมา
 • many

  Pu RousPu Rous12 วันที่ผ่านมา
 • ពូប្លោកតោះទៅរកម៉ែធម៏😂😂

  Ri ThyRi Thy12 วันที่ผ่านมา
 • មែនហើយអត់បានការទេ

  Sela OuSela Ou12 วันที่ผ่านมา
 • 29

  Ho HimHo Him12 วันที่ผ่านมา
THworld