เปิดข้อมูลลับ ! "โตโยต้า" สอบสวน บริษัทลูกในไทย จ่ายสินบน "ผู้พิพากษาศาลฎีกา" พลิกคดีภาษีหมื่นล้าน

2 เม.ย. 2021
49 955 มุมมอง

"...จากการตรวจสอบและการแปลเอกสาร แสดงให้เห็นชัดเจนว่า บริษัทโตโยต้านั้นมีความกังวลเป็นอย่างยิ่ง ถึงการจ่ายเงินอันทุจริต ที่มีเส้นทางการเงินไปสู่ทั้ง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
และผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และนอกจากนี้ยังพบว่า มีการจ่ายเงินให้กับบุคลากรชั้นนำในวงการการเงิน และในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย อีกจำนวนหลายรายด้วยเช่นกัน..."
.......................
ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชน เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า บริษัท โตโยตา คอร์ป ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ได้รายงานต่อ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) เมื่อเดือน เม.ย.ปี 2563 ว่า มีความเป็นไปได้ที่บริษัทลูกแห่งหนึ่งของโตโยต้าในประเทศไทย อาจกระทำการละเมิดกฎหมายต่อต้านการติดสินบน
หรือ anti-bribery laws ของสหรัฐฯ แต่ไม่ปรากฎรายละเอียดอะไรมากนัก
หลังจากนั้นเรื่องนี้ก็เงียบหายไป
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูลพบว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Law360 ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข่าวและวิเคราะห์ในด้านกฎหมาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้เปิดเผยข้อมูลผลการสอบสวนข้อครหาการทุจริตกรณีนี้ โดยมีข้อมูลส่วนหนึ่งระบุเส้นทางการเงินสินบน ที่จ่ายให้กับผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงบุคคลชั้นนำในวงการการเงิน
และในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย อีกหลายรายด้วย
สำนักข่าวอิศรา แปลเรียบเรียงข้อมูลมานำเสนอ ณ ที่นี้
เป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน ก่อนที่บริษัทโตโยต้าจะเปิดเผยข้อมูล ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐอเมริกาเชื่อได้ว่า บริษัทฯ มีการให้สินบนในประเทศไทยเกิดขึ้น ภายหลังจากที่ก่อนหน้านั้น
บริษัทฯ ได้มีการสอบสวนภายในว่า ที่ปรึกษาของบริษัทได้มีส่วนในการจ่ายสินบนให้กับผู้พิพากษาและรัฐบาลไทย เพื่อแลกกับการไม่ต้องจ่ายภาษีนำเข้ารถยนต์พรีอุส คิดเป็นมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
(10,958,500,000 บาท) หรือไม่
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา บริษัทโตโยต้าฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะว่า บริษัทฯ ได้การแจ้งข้อมูลต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ในเดือน เม.ย. 2563 ถึงความเป็นไปได้ ที่จะมีการละเมิดต่อการกระทำความผิดด้านการติดสินบน อันเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย
ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา แต่ก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดอะไรมากนัก
อย่างไรก็ตาม ในข้อมูลเอกสารที่เว็บไซต์ Law360 ได้รวบรวมมา ควบคู่ไปกับเอกสารการยื่นฟ้องศาลในคดีที่เกี่ยวข้องนั้น แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการสืบสวนภายในของตัวเอง
ซึ่งมีผู้ดำเนินการสอบสวน คือ บริษัทที่ปรึกษาที่ชื่อว่า วิลเมอร์เฮล (WilmerHale) โดยมีรหัสการทำงาน คือ โปรเจกแจ็ค (Project Jack) จุดมุ่งหมายเพื่อพยายามตรวจสอบว่า
บริษัทฯ ได้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสหรัฐฯ หรือ กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของประเทศอังกฤษ หรือไม่
“เอกสารเหล่านี้ระบุถึงการตั้งข้อสังเกต สำหรับการตรวจสอบและความเป็นไปได้ ที่ผู้ซึ่งดำเนินการในนามบริษัทโตโยต้า ได้พยายามที่จะจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนใดก็ตาม
ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อที่จะทำให้มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของคดีรถพรีอุส”
ทั้งนี้ ในคดีรถพรีอุสดังกล่าว เจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศไทย ได้มีการกล่าวหาว่า บริษัทโตโยต้าไม่ได้จ่ายเงินภาษีนำเข้าคิดเป็นจำนวน 1.1 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน
โดยเป็นการค้างภาษีเป็นระยะเวลาถึง 2 ปีด้วยกัน เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ว่ามานั้น บริษัทไม่ได้มีการขายรถพรีอุสที่เกิดจากสายการผลิตในประเทศไทย แต่กลับเป็นการนำเข้ารถพรีอุสที่ถูกประกอบสำเร็จมาแล้ว
มาขายแทน ซึ่งจากการสรุปของวิลเมอร์เฮลระบุว่า การสูญเสียสำหรับโตโยต้านั้นจะทำให้ภาระภาษีนำเข้า พุ่งสูงขึ้นจาก 10 เปอร์เซ็นต์ไปเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารถยนต์
ขณะที่ในการสอบสวนภายในของบริษัทโตโยต้า ได้มุ่งเน้นไปว่ามีพนักงานคนใดของบริษัทโตโยต้า ได้มีการจ่ายเงินไปสู่บริษัทกฎหมายไทยจำนวน 8 แห่ง หรือจ่ายเงินให้กับบุคคลจำนวน 12 คน
ที่อาจมีบทบาทเกี่ยวข้องกับคดีภาษีรถพรีอุส ในช่วงเวลาที่บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลไทยหรือไม่
อีกประเด็นการตรวจสอบก็คือว่า ผู้ที่ได้รับเงินดังกล่าวนั้น มีอิทธิพลเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกาหรืออดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ที่จะส่งผลต่อรูปคดีของบริษัทพรีอุส หรือไม่
โดยทางวิลเมอร์เฮลยังได้ขอให้ทีมสอบสวนของบริษัท ได้มีการพุ่งเป้าไปที่หลักฐานว่า บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป รวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องในระดับโลกนั้น รับรู้ถึงการจ่ายเงินอันไม่ถูกต้องแก่บริษัทที่ปรึกษา
ด้วยหรือไม่
ในเอกสารได้ระบุต่อไปด้วยว่า การสอบสวนนั้นยังอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้น และผลการสอบสวนมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ถ้าหากมีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆออกมา
อนึ่งเมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทโตโยต้าเองได้มีการออกแถลงการณ์ ความร่วมมือกับการสอบสวนของทางการสหรัฐฯเช่นกัน
โดยนายอีริค บูธ โฆษกบริษัทโตโยต้า ระบุว่า “บริษัทโตโยต้าจะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมสูงสุด ในแต่ละประเทศที่เราดำเนินงาน เราดำเนินการจัดการกับข้อกล่าวหา
การกระทำผิดใดๆอย่างจริงจัง และมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่า การดำเนินการธุรกิจของเรา เป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”
ขณะที่บริษัทวิลเมอร์เฮล รวมไปถึงโฆษกกระทรวงยุติธรรม และโฆษก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆเพิ่มเติม
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก สำนักข่าวอิศรา
www.isranews.org/article/isranews/97241-Prius02.html
#เรื่องเล่าข่าวเด็ด
#โตโยต้า
#ผู้พิพากษา
เรื่องเล่า ข่าวเด็ด

ความคิดเห็น
 • คนไทย รู้เรื่องนี้ มานานแล้ว. เราก็รู้มานานแล้ว. คนมัน. นิสัยเลวไง

  May NutpornrungMay Nutpornrung5 วันที่ผ่านมา
 • ศาลยุติธรรมไทยดังไกลทั่วโลกแล้ว ดีใจจัง​ ถุย

  อนาคตนักร้อง เสียงดีอนาคตนักร้อง เสียงดี8 วันที่ผ่านมา
 • ศาลไทย อายชาวโลก กูไม่ขอซื้อยี้ห้อนี้ ขับแน่

  Samnuang KlinhomSamnuang Klinhom10 วันที่ผ่านมา
 • ของเค้ามีเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนภายในของเค้าเอง ที่มีการสืบสวนภายในก็เพื่อจัดการปราบปรามการคอรัปชั่นภายในของบริษัทของเค้าด้วย

  เนวิน ชื่นชอบเนวิน ชื่นชอบ10 วันที่ผ่านมา
 • ต้องให้ต่างชาติมาชี้หน้าด่า

  ส-เล-เต ส-เล-เตส-เล-เต ส-เล-เต12 วันที่ผ่านมา
 • ทำเรื่องเน่าๆ สักวันกลิ่นเน่าๆจะลอยออกมา

  Woody PeakerWoody Peaker12 วันที่ผ่านมา
 • เงียบคือเก่า

  WINAI CHAITHEPWINAI CHAITHEP12 วันที่ผ่านมา
 • น่าอายเป็นถึงศาลฎีกากลับฉ้อฉล

  Lars PetterssonLars Pettersson13 วันที่ผ่านมา
 • วงการยุติทำในไทยได้ทำการเผาศาลเรียบร้อยแล้วนักลงทุนต่างชาติเรียบหนีออกจากไทยกันโกลาหนตายคือคนงานไทย

  Pasniyom ChanthongPasniyom Chanthong14 วันที่ผ่านมา
 • ต่างชาติ_เขาไม่เชื่อถือ_ศาลไทย/ความยุติธรรมของไทย_/เขาจึงไม่มาลงทุนในไทย(ตัวอย่างพิสุจน์ชัดคือประมุลรถไฟ_มาช้ายังได้เลย_ยังชนะประมุลด้วย_มีการข่มขุ่_มีการผุกขาดด้วย)/-เขาไปลงทุนที่เวียดนามดีกว่า_เพราะ เวียดนามมีศาล/กระบวนยุติธรรมดีกว่าไทย_(_แม้เรื่อง_อื่นๆจะแพ้ไทย)แต่ต่างชาติยอมไปลงทุนที่เวียดนาม(แม้เวียดนามจะเป็นคอมมิวนิสต์)-แต่เวียดนาม_มีศาล/ความยุติธรรม ชนะ ไทย(เวียดนามไม่ส่งเสริม/ไม่หนุน_การผุกขาด)-แต่ไทยทำ(ไทยหนุนนายทุนมีเส้น_พวกเรา_พวกชั้นสุง_ให้ผุกขาด/ให้ชนะคุ่แข่ง/_แม้ต้องใช้ปืนข่มขุ่_เพื่อให้ยอมแพ้/_ให้ถอนตัว/_รัฐบาลไทยทำแบบนี้ด้วย

  ________14 วันที่ผ่านมา
 • กินกันจนท้องแตกหนอพวกรักษากฏหมายน่าอาย

  Somying SumpowSomying Sumpow15 วันที่ผ่านมา
 • ไทยระยำ

  กิตติ ปิยพงค์กุลกิตติ ปิยพงค์กุล15 วันที่ผ่านมา
 • ศาลมีความยุติธรรม

  Alluka ZoldyckAlluka Zoldyck15 วันที่ผ่านมา
 • เขารู้กันตั้งนานแล้วตัังแต่ปีมะโ่ว้ อยู่ที่คนใหญ่โตของบ้านเมือง มันจะอับอายขายโลกไหม! กฏกมายถ้าจริงจังจริงใจ บ้านเมืองเราเก็บภาษีช่วยบัานเมืองไปได้เยอะ ส่วนมากเป็นพวกเศรษฐีทั้งนั้น ปีใหม่แต่ละครั้งเอาของขวัญไปให้คนใหญ่กว่าเหล่าทัพ บ้านสรรพกร นี่ยังไม่นับเศษเบี้ยปลายทาง มันจะโกงไรนักหนา มึงให้ทหารมาปู่ยี่ปูยำประเทศ ทางทร่ดีเอาทหารออกระบบการเมืองให้หมด ถ้าปฏิวัติถือว่าขบฏ ไม่ต้องเซ็นต์รับรองมัน

  สุนทร นะวิจิตรสุนทร นะวิจิตร15 วันที่ผ่านมา
 • อเมริกาเจอแล้วฟ้องไอ้พวกขี้โกงเหล่านี้ที่เมกาด้วย

  Montri SrakaewMontri Srakaew15 วันที่ผ่านมา
 • เปิดเผยเลยว่าใครบ้างที่รับเงินในศาลฎีกาและรัฐบาลไทย.

  禁営禁営15 วันที่ผ่านมา
 • ไม่มีมูลหมาไม่ขี่ อธิบดีกรมอัยการ ควรสั่งการแจ้งความดำเนินคดี บ โตโยต้า ผู้พิพากษา เพื่อสอบสาวหาผู้ผิดแล้วลงโทษ ปชช กำลังติดตาม

  Wirut ChaikamphaWirut Chaikampha16 วันที่ผ่านมา
 • พาดหัวข่าว.. เปิดข้อมูล.. บริษัทใหญ่.. เกี่ยวข้องกับระบบศาล.. ยิ่งกว่า"โควิด.. ระบาดระรอก3 "

  Kanyalak pilapKanyalak pilap16 วันที่ผ่านมา
 • คนไทยทั้งหลายตาสว่างกันเสียทีครับ วงจรอุบาตในประเทศเรามีอยู่ทุกๆที่

  Punchai SangdaoPunchai Sangdao16 วันที่ผ่านมา
 • ไอ้คนที่มันคุมในไทย มันชอบบอกว่า ต้านคอร์รัปชั่น มันก็ทำเอง พวกรักสถาบันก็เป็นแบบนี้แหละ

  chuchart sikhaochuchart sikhao16 วันที่ผ่านมา
 • คนแต่งตั้งเลว คนถูกแต่งตั้งเลวยิ่งกว่า

  frank ulpachinofrank ulpachino16 วันที่ผ่านมา
 • ก็ทำตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลยันองค์กรต่างฯแล้วประเทศจะอยู่อย่างไรไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของชาติเลย

  jamroen kasemsongsukjamroen kasemsongsuk17 วันที่ผ่านมา
 • โดนถอนโดนรื้อผู้ถือหุ้นแน่มึง เจ้าสัวรายใหม่รอเทคโอเวอร์

  พบแต่ความดีงาม พ้นทุกข์พบแต่ความดีงาม พ้นทุกข์17 วันที่ผ่านมา
 • พิพากษาตามใจโจรเลยหรือนี่ ใครยึดอำนาจ ใครสั่ง ใครบีบให้ทำ มันใหญ่จนผู้พิพาก ทำตามได้เลนหรือนี่ โจรสั่งได้ ปชช หวังความเชื่อมั่นได้ฤานี่

  Sombuttt47 ChSombuttt47 Ch17 วันที่ผ่านมา
 • สารพิษแท้ๆ

  นายสุรพันธ์ วรกิตติวณิชนายสุรพันธ์ วรกิตติวณิช17 วันที่ผ่านมา
 • ฉิบหายแล้ว ประเทศกูมี

  นายสุรพันธ์ วรกิตติวณิชนายสุรพันธ์ วรกิตติวณิช17 วันที่ผ่านมา
 • หมิ่น ศาล ติดคุกนะๆ

  I Selected ForI Selected For17 วันที่ผ่านมา
 • มันรู้ว่า ประเทศ โกง ทั้งระบบ มีเงินทำอะไรก็ได้

  Thanwa ChutimonkoolThanwa Chutimonkool17 วันที่ผ่านมา
 • ไม่เรียกร้องมีหรือเขาจะจ่ายให้เบิกทาง ไม่ใช่พวกคนจีนนะ

  totoki Ejimatotoki Ejima17 วันที่ผ่านมา
 • ตาชั่ง มันจะ แพงสักกี่บาทกันเชียว คนรวย ในไทยซื้อได้ อยู่แล้ว

  Somkit PrapunSomkit Prapun17 วันที่ผ่านมา
 • มันกินกันเป็นขบวนการเลยล่ะ รับรองเขาไม่ละเว้นแน่

  Rujila MikoedRujila Mikoed17 วันที่ผ่านมา
 • โตไปไม่โกง !!

  Phinit NaitukPhinit Naituk17 วันที่ผ่านมา
 • ไม่มีศาลแล้วในไทย ไม่เคารพตนเอง ไม่ให้เกียรติอาชีพตัวเอง แล้วใครจะยอมรับและเชื่อถืออาชีพคุณ เสียดายภาษีจริงๆ

  Suramit SSuramit S17 วันที่ผ่านมา
 • ไม่เคยเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทยอยู่แล้วครับ...

  Pornpis RojnopasPornpis Rojnopas17 วันที่ผ่านมา
 • แล้วจะให้ต่างชาติคิดยังงัยกลับกฏหมายไทย โหยหาสินบน ใครไม่ให้คือฝ่ายตรงข้าม

  ปราโมทย์ อ่อนอกปราโมทย์ อ่อนอก17 วันที่ผ่านมา
 • ข่าว. ขอบคุณคะ เรื่องเล่าข่าวเด่น นลินธรณ์. ชัยพัทระโรจน์ รักรถโตโยต้า ขอบคุณคะ

  Nalintorn ChaipattararotNalintorn Chaipattararot17 วันที่ผ่านมา
 • มีแต่เรื่องและคนชั่วๆ เต็มบ้านเมือง เบื่อ เอามันไปลงเหวปุ๋ย เลือดชั้วจะได้หมดไป

  Prisarl MaksongPrisarl Maksong17 วันที่ผ่านมา
 • งามใส้ละท่านเอ้ย...น้ำลงตอผุด นับวันอะไรๆที่ไม่ดีจะเปิดเผยมาสู่สาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ

  สมโภชน์ ธารารมณ์สมโภชน์ ธารารมณ์17 วันที่ผ่านมา
 • เขาซื้อกันได้กระทั่งผู้พิพากษาของไทย ประเทศไทยโชคดีขายได้ทุกอย่างแม้กระทั่งข้าราชการก็ขายได้ สส.ก็ขายได้โชคดีจริงๆคนไทยจะได้รวยๆกันเสียที

  Ab AbAb Ab17 วันที่ผ่านมา
 • เงินซื้อได้ทุกอย่างในไทย ใช้ผีโม่แป้งยังได้

  G GG G17 วันที่ผ่านมา
 • ยุกเดรัจฉานกินเมือง

  Seksan SakulkhooSeksan Sakulkhoo17 วันที่ผ่านมา
 • หน้าฉาก_ทำตัวเเป็นคนดี_รักชาติ_ต่อต้านคอรัปชั่น(ปราบคอรัปชั่น)/_แต่หลังฉาก(เบื้องหลัง)_เป็นนายหน้า(ตัวกลาง)ติดต่อการจ่ายสินบน_(จ่ายเงิน)ให้รัฐ_ให้ศาล_เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และในด้านธุรกิจ_เพื่อให้ได้เปรียบคุ่แข่ง(เอาชนะคุ่แข่ง)

  ________17 วันที่ผ่านมา
 • ต้องเข้าใจที่นี่ระบบ มันเป็นแบบนี้ นี่ละ ระบบ0.4 ที่จะสามารถทำเงินได้โดยไม่ผิด

  S . . .S . . .17 วันที่ผ่านมา
 • ศาลไทยรู้ไปถึงใหนอายไปถึงนั่นชั่วลูกชั่วหลานเห็นแก่เงินสิ้นดี

  เถียงนา หรรษาเถียงนา หรรษา17 วันที่ผ่านมา
 • ในที่สุด ความชัดเจนของกระบวนการยุติธรรมประเทศไทย กลายเป็น”กระบวนการระยำแห่งประเทศไทย” ไปโดยปริยาย ปราบโกงของไอ้ยุทธ์ คือเงียบ ให้เรื่องค่อยๆหายไปเอง เพราะตัวมันเองก็สวาปามเข้าไปมากแล้ว ส่วนผู้พิพากษาก็มีอาการแบบทุเรศตั้งแต่ ตัวประธานเสียเอง แล้วแบบนี้ควาน่าชื่อถือของศาลไทยจะมีอะไรเหลือ

  anirut998anirut99817 วันที่ผ่านมา
 • เฮ้อ...ให้เงินเดือน พวกนี้ยอะแยะ บ้านพักราชการหรูๆ ดต่พวกมันก็โกง และหากิน นอกระบบอยู่ดี ประเทศนี้ มีแต่กโกมู่ ของผู้กุม อำนาจราชการระดับสูง อย่างนี้ จะไม่ให้ประชาชน ยุคไร้พรมแดน ขับไล่ได้ อย่างไร..เคารพ บูชา กราบ ไหว้ มอบเงินทอง ให้คนชั่ว..มันก็ชั่วทั้งกลุ่ม

  ธรรมชาติธรรมชาติ17 วันที่ผ่านมา
 • ไอ้พวกเลวระยำคอรัปชั่นเอาทุกรูปแบบเลยนะเวรกรรมขอให้ตามคุณและครอบครัว ทำให้ประเทศชาติขาดรายได้เพราะพวกคุณเอาเงินเข้าครอบครัวตัวเองเร็วๆยำอัปรีย์

  narit Boonnoonnarit Boonnoon18 วันที่ผ่านมา
 • ถ้ามันไม่จริง..ปฏิเสธสิ ระวังล่ะเขาเปิดออกมาจะหงายหมา

  Chamnan kongkaeoChamnan kongkaeo18 วันที่ผ่านมา
 • หน่วยงานไทยและข้าราชการไทย ครองแชมป์อันดับหนึ่งในเรื่องขี้โกง สินบน ยัดใต้โต๊ะ มาตลอด ถ้าไม่มีคนพวกนี้ ประเทศเราคงรวยไปแล้วด้วยทรัพยากรต่างฯ และสถานที่ตท่องเที่ยวต่างฯที่เรามี

  Dt PDt P18 วันที่ผ่านมา
 • 55555555555555555555555555555 ยุ-ติ-ทำ ไท......ชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลก....องค์กรต่อต้าน คอรัปชั่น อดีต CEO Toyoยืนถ่ายรูปอย่างเท่ หลังเหวะหวะ....สังคมไทย หน้าอย่างหลังอีกอย่าง...

  ทรงชัย กาญจนานุประดิษฐ์ทรงชัย กาญจนานุประดิษฐ์18 วันที่ผ่านมา
 • เงินเดือนหลายแสนบาท ยังเสือ...ด คอรัปชั่น ทรยศต่ออาชีพ ไร้เกียรติสิ้นดี

  บุญเที่ยง เศิกภูเขียวบุญเที่ยง เศิกภูเขียว18 วันที่ผ่านมา
 • ถ้าเป็นจริง ความยุติธรรม ของ ผู้ตัดสินคดีที่หิว เงิน แสดงว่า เงินและอำนาจ สามารถซื้อ คนตัดสินคดีได้ . . แล้ว คดีอื่นๆ จะเป็นแบบนี้ไหม ประชาชนจะอยู่ยังไง

  ประกิต อนุมาศประกิต อนุมาศ18 วันที่ผ่านมา
 • งามหน้าถ้าเป็นเรือ่งจริงผูิภากษามันก็คนทำระนำได้ทุกๆอย่งเพือ่ตัวมันเองประเทศจะเป็นเช่นไรก็ชั่งมันนี้และประเทศไทย

  บุญมี โพธิ์สว่างบุญมี โพธิ์สว่าง18 วันที่ผ่านมา
 • ระวังถูกจับติดคุกฟรี6เดือนโทษฐาน ดูหมิ่นศาลนะครับ ..เพราะศาลและผู้พิพากษาไทยซื่อสัตย์ยุติธรรม ยิ่งกว่าประเทศใดๆในโลก เราต้องเชียร์และชื่นชมเท่านั้น

  kasem4110kasem411018 วันที่ผ่านมา
 • ใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยไทยไม่มีอะไรให้นักลงทุนเชื่อถือ

  Marisa bambooMarisa bamboo18 วันที่ผ่านมา
 • กูไม่เคยเชื่อ2อย่าง ศาลไทย ปล่อยอิสระจนไร้อุดมการ จรรยาบรรน ไม่คัดเลือกคน มาเป็นตลก. และตำรวจ มีแต่เงินๆๆทุเรศ. บ้านเมืองเลนวุ่นวายใง

  Jthvf Bufb vJthvf Bufb v18 วันที่ผ่านมา
 • แล้วเรายังจะให้มันชี้ชีวิตเราอีกเหรอะ

  adisornpa paraadisornpa para18 วันที่ผ่านมา
 • ทำไมเรื่องให้สินบนศาลไทย(ศาลฎีกา)-ถึงไม่มีใคร(Tv นสพ โชเชียล สำนักข่าวต่างๆ)_ กล้าลงข่าว/_มีแต่ความกลัวไปหมด_ในสังคมไทย/_กลัวความจริงด้วย/_ไม่กล้าสุ้กับความจริง/_ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง

  ________18 วันที่ผ่านมา
 • ต่างชาติ_เขาไม่เชื่อถือ_ศาลไทย/ความยุติธรรมของไทย_/เขาจึงไม่มาลงทุนในไทย(ตัวอย่างพิสุจน์ชัดคือประมุลรถไฟ_มาช้ายังได้เลย_ยังชนะประมูลด้วย_มีการข่มขุ่_มีการผุกขาดด้วย)/-เขาไปลงทุนที่เวียดนามดีกว่า_เพราะ เวียดนามมีศาล/กระบวนยุติธรรมดีกว่าไทย_(_แม้เรื่อง_อื่นๆจะแพ้ไทย)แต่ต่างชาติยอมไปลงทุนที่เวียดนาม(แม้จะเป็นคอมมิวนิสต์)-แต่เวียดนาม_มีศาล/ความยุติธรรม ชนะ ไทย(เวียดนามไม่ส่งเสริม/ไม่หนุน_การผุกขาด)-แต่ไทยทำ(ไทยหนุนนายทุนมีเส้น_พวกเรา_พวกชั้นสุง_ให้ผุกขาด/ให้ชนะคุ่แข่ง/_แม้ต้องใช้ปืนข่มขุ่_เพื่อให้ยอมแพ้/_ให้ถอนตัว

  วิเวก สันโดษวิเวก สันโดษ18 วันที่ผ่านมา
 • ศาลไทย_ถ้าแน่จริง_ฟ้องสหรัฐเลย(ใครๆก็รุ้ CIA ของสหรัฐ_เก่งแค่ไหน)_จะได้รุ้ความจริง_ว่าระดับฎีกา รับสินบนมั้ย?/_ที่ผ่านมาเก่ง_ แต่ฟ้องคนไทย(ที่ไม่มีทางสุ้)

  แฟน ฉันแฟน ฉัน18 วันที่ผ่านมา
 • ย้ายหนีเถอะให้มันล่ทสลายเหมือน ซีเรียไปเลย

  thaweesak phanbubphathaweesak phanbubpha19 วันที่ผ่านมา
 • ้เงินซื้อได้ทุกอย่างในประเทศกูมี

  chaleam wchaleam w19 วันที่ผ่านมา
 • โอ้แม่เจ้า ! อะไรนี่

  Niphon HorotNiphon Horot19 วันที่ผ่านมา
 • ใหญ่มาก ก็แดกมากเป็นธรรมดา 5555 เด๊๋ยวกรรมก็ตามทัน

  sakka sakkawongsakka sakkawong19 วันที่ผ่านมา
 • อายจัง...

  THE HANZA CompanyTHE HANZA Company19 วันที่ผ่านมา
 • เสียงชื่อทั้งประเทศ แต่คนที่โกงกินใช้เงินสบายๆส่งลูกหลานเรียนต่างประเทศพอจบมาก็ใช้เส้นสายมาทำงาน แล้วมาโกงกินอีก วงจรนี้ไม่มีวันสิ้นสุด

  ความโกรธ มีประโยชน์กว่าความสิ้นหวังความโกรธ มีประโยชน์กว่าความสิ้นหวัง19 วันที่ผ่านมา
 • หมดๆๆ หมดกันความน่าเชือถือ ต่อไปจะทำทุกธุระกิจกับคัย เขาก้อกลัวไปหมด

  chai siriratkulchai siriratkul19 วันที่ผ่านมา
 • ค่าโต๊ะจีนเฉยๆมิได้ติดสินบน

  Virgo ShakaVirgo Shaka19 วันที่ผ่านมา
 • ปปช.ทราบเรื่องแล้ว กำลังตรวจสอบข้อเท็จจรืงอยู่จ้า ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่เกืน 15 ปี เด้อ แล้วค่อยยุติการสอบสวนเพราะหมดอายุความ

  เอ็กต้า ขอนแก่นเอ็กต้า ขอนแก่น19 วันที่ผ่านมา
 • ขณะเป็นถึงศาล,ผู้พิพากษา ยังต้องแพ้พลังอำนาจเงิน ที่ชี้ผิดเป็นถูกได้ แล้วพวกเรา ถ้าป็นประชาชนธรรมดา แล้วถ้าจนด้วย จะหวังไปพึ่งศาลหาความยุติธรรมที่ไหน ก็รู้อยู่ทำไปแล้วยังไงสักวันก็ต้องโดนจับได้มันหนีไม้พ้น ความลับไม่มีในโลก

  Thawatchai toemvitvorakulThawatchai toemvitvorakul19 วันที่ผ่านมา
 • ไม่ผิดครับถูกต้องเสมอใครถือหุ้นใหญ่​ตรวจสอบได้เลยครับ โตไปไม่โกง โกงตอนแก่

  ณฐพร วงษ์การค้าณฐพร วงษ์การค้า19 วันที่ผ่านมา
 • มันเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้ว

  วิเชษฐ์ แก้วประดับวิเชษฐ์ แก้วประดับ19 วันที่ผ่านมา
 • มันทำกันมานาน ทุกซอก ทุกมุม ถ้าไม่ขยายอำนาจ ให้ทุกจังหวัดบริหารตรวจสอบกัน ไม่รวมสูญเหมือนทุกวันนี้ จะไม่จบวงจรอุบาตช่อโกงได้

  ฟ้าสีทอง ผักไผ่ฟ้าสีทอง ผักไผ่19 วันที่ผ่านมา
 • เสื่อมไปหมด ทำกันไม่ให้ลูกหลานอยู่กันเลยจริงๆๆ

  โอ่ขัน กระทะโอ่ขัน กระทะ19 วันที่ผ่านมา
 • ล้าน%

  เศกสรรค์ แสงวงค์เศกสรรค์ แสงวงค์19 วันที่ผ่านมา
 • ชั่วทุกองค์กร

  E'san LimitedE'san Limited19 วันที่ผ่านมา
 • โธ แม้แต่ศาล ยังเลว

  Sadee SuesskrautSadee Suesskraut19 วันที่ผ่านมา
 • เป็นไงล่ะ นักกฏหมายไทยอายทั่วโลกเลยคดีนี้

  Ratana KosinwatanaRatana Kosinwatana19 วันที่ผ่านมา
 • จะเก็บภาษีเข้าเป้าได้ยังไง กับประชาชนเก็บทุกเม็ด แต่กลับนายทุนกลับติดสินบนศาลเพื่อไม่ให้จ่ายภาษี ทุจริตทุกช่องทางข้าราชการของรัฐบาลโจร

  สุภาพร ล่ามสมษัติสุภาพร ล่ามสมษัติ19 วันที่ผ่านมา
 • คนไทยรู้ว่าโกง เพราะต่างประเทศเปิดเผยมาทุกเรื่อง คนไทยดียังมีหลงเหลืออยู่ในชาติบ้างไหม

  ลัทธิปีศาจลัทธิปีศาจ19 วันที่ผ่านมา
 • ศาลอัปยศ ใครคือคนคนนั้น มีใครบ้าง แฉออกมาให้ได้

  สุภาพร ล่ามสมษัติสุภาพร ล่ามสมษัติ19 วันที่ผ่านมา
 • เพราะศาลมันเอียงเข้าใส่เผด็จการไง​ต่างประเทศเขาทนไม่ไหว​ เลยจัดชุดใหญ่ให้แบบนิ่ม​ๆ​ ไม่รู้ว่าท่านประธานศาลสลิ่ม​ จะสะดุ้ง​บ้างไหม​แต่คิดว่าคงไม่รู้สึกหรอก​ เพราะมันเกิดมาเพื่อเป็นรองเท้าของเขาคนนั้น

  Alek LimAlek Lim19 วันที่ผ่านมา
 • ศาลไทย น่าละอาย เขาประมาม

  นายณัฐสิทธิ์ คําวินิจนายณัฐสิทธิ์ คําวินิจ19 วันที่ผ่านมา
 • รัลบาลไทยบัจุบันทำให้ปะเทสเสยิหายมวกมากมากมากจนประเมนิ

  ไพสันต์ สมุทรรัตน์ไพสันต์ สมุทรรัตน์19 วันที่ผ่านมา
 • วาทะกรรมที่ปฏิรูปหมายความว่าทำให้โกงกว่าเดิม แย่กว่าเดิม ชั่วกว่าเดิมคงใช้กับการปฏิวัตต่อไปอีก

  Email ShopEmail Shop19 วันที่ผ่านมา
 • ของรู้กันอยู่แล้ว

  kamol Sirikamol Siri19 วันที่ผ่านมา
 • ผู้พิพากษาไม่ใช่เทดา กินสินบนเปลี่ยนผลการตัดสินก็ได้ จึงไม่แปลกที่จะตัดสินตามใบสั่งของผู้ยิ่งใหญ่ ความยุติธรรมของไทยจึงบิดเบี้ยวเละเทะไม่เป็นท่า ฉะนั้นผู้พิพากษาควรถูกตรวจสอบได้เหมือนข้าราชการทั่วไป

  Penpak NunthirapakornPenpak Nunthirapakorn19 วันที่ผ่านมา
 • เชื่อ​ว่า​มีอีกหลายๆ​ คดีความ​ที่​ถูก​ปกปิดไว้​

  Amnuaychai SangklangAmnuaychai Sangklang19 วันที่ผ่านมา
 • ไล่ออกให้หมด รวมทั้งนายก โจรชัดๆ

  Nop KakoNop Kako19 วันที่ผ่านมา
 • ศาลสั่งได้

  Therdsak SaeleeTherdsak Saelee19 วันที่ผ่านมา
 • มันเป็นวัฒนธรรมของไทย อยู่มาตั้งนานไม่รู้รึ

  Pinoc KioPinoc Kio19 วันที่ผ่านมา
 • สานอีกแล้วหรือ ช่วงนี้ ขึ้นเทรนจัง

  Weerasak BoonsongWeerasak Boonsong20 วันที่ผ่านมา
 • มิน่าพวกมันถึงยึดอำนาจเพื่อความรำรวจชาวบ้านบ้านประชาชนไมมีจะกินพวกมันถึงไม่สนใจเลวจริงๆ

  สมภพ คุ้มเถื่อนสมภพ คุ้มเถื่อน20 วันที่ผ่านมา
 • เหีียเลวระยำจริงๆ

  สมภพ คุ้มเถื่อนสมภพ คุ้มเถื่อน20 วันที่ผ่านมา
 • สรุปแล้วบริบัษททุุกอย่างที่เข้ามาตั้งโรงงานในปรัเทศไทยต้องส่งส่วย

  สมภพ คุ้มเถื่อนสมภพ คุ้มเถื่อน20 วันที่ผ่านมา
 • ผู้อ่านข่านอ่านได้ดีมาก สมูธ ฟังแล้วไม่รู้สึกอึดอัด

  pandy kpandy k20 วันที่ผ่านมา
 • คนไทยกลัวอำนาจมืดจึงต้องให้ต่างชาติออกมาขุด มาแฉ ถึงความเลวร้าย ทุจริต รับสินบน ของบุคลากรด้านความยุติธรรมของไทย อายมั้ยล่ะ

  rawiwan tipvichairawiwan tipvichai20 วันที่ผ่านมา
 • ราชการ​ชั่วๆมีแค่ 2%

  ประสิทธ์ ยุพงประสิทธ์ ยุพง20 วันที่ผ่านมา
 • 👌👌👌

  Ellement 4 Three OlktatuEllement 4 Three Olktatu20 วันที่ผ่านมา
 • ประยุทธ บอกยึดอำนาจเพื่อปราบโกง แต่แม่ง โกงสะท้านฟ้า โกงแม่งทุกเม็ด โกงเม็ด ??

  Thepkham juthapornThepkham juthaporn20 วันที่ผ่านมา
  • ตั้งแต่ อบต.-ทำเนียบ ไม่มีที่สะอาด เลย...แข่งกันกิน ตัวใหญ่กินคำใหญ่ ตัวเล็กกินคำเล็ก เงินของ ปชช.ทั้งนั้น..

   ทรงชัย กาญจนานุประดิษฐ์ทรงชัย กาญจนานุประดิษฐ์18 วันที่ผ่านมา
THworld